לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1287

שקרנים רמאים וזייפנים

שנה שלימה עשה קרתני במוסקבה, וכששב לביתו ישב בחבורה וסיפר:

הקור במוסקבה – ה' ירחם. פעם אחת, ביום חורף, יצאתי לרחוב וירקתי. מיד קפא הרוֹק וכגליד-קרח נפל על הקרקע.

נענה שני מן החבורה ואמר:

הקור של מוסקבה לגבי זה סיביריה אינו ולא כלום. פעם אחת נסעתי לשם עסק לאירקוּטסק של סיביריה. בחורף היה מעשה, וכשהייתי מספר שם עם אדם בשוק, מיד נעשו דברינו גלידי-קרח, והיינו חוזרים וקוראים אותם באוויר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם