לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1285

שקרנים רמאים וזייפנים

ההוא שבא אל הרב:

רבי, שאלה יש לי לשאול: חייב אני לברך ברכת-הגומל, או לאו?

שאל הרבה:

מה נס נעשה לך?

השיב השואל:

אתמול היה מעשה. הלכתי יחידי ביער. איש לא היה עמי. אני ומקלי. פתאום – תּוּף, תּוּף, תּוּף,: שנים-עשר גזלנים לקראתי, מבני-הענק, וכוּלם עלי...

תמה הרב:

וכיצד ניצלת?

החזיר השואל:

אל רחום וחנון ה'. עשה נס – וכל אותו מעשה שקר וכזב... רבי, חייב אני לברך, או לאו?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם