לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1283

שקרנים רמאים וזייפנים

הלך סיפר:

יחידי הלכתי בדרך, ואין עמי אלא מקלי בלבד. הגעתי לסבכי-יער, ופתאום זינקוּ עלי מאה זאבים...

הפסיקו אחד מן השומעים:

מאה בדיוק? כלום היה סיפּק בידך למנותם?

הגיה המספר:

מאה לאו דווקא. אבל חמישים – ודאי...

הפסיקוֹ שני מן השומעים:

שמא עשרים?

נעלב המספר:

למה אתה מיתגר עמי? אפילו זאב אחד גם-כן יש בו סכנה.

ואתה בעיניך ממש ראית אותו, את הזאב? – לא הניח לו שלישי מן השומעים...

חלשה דעתו של המספר והחזיר:

אלא מי רישׁרשׁ שׁם בתוך הסבך?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם