לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

128

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

בבית-המדרש של "פועלי צדק" ישב סנדלר ונתן דופי במעשה-בראשית. "דין לא הניין לו ודין לא הניין לו".

ליגלג עליו אחד מן החבורה:

חבל שהקדוש ברוך-הוא לא נמלך בך תחילה כשבא לברוא את העולם. אילו נמלך בך, ודאי היה הכל מתוקן בתכלית התיקון.

נענה הסנדלר ואמר:

לחינם אתה מלגלג. באמת, יש דברים, שאני מומחה להם הרבה יותר ממנו.

תמהה כל החבורה:

למשל?!

החזיר הסנדלר:

למשל, סנדלרות

לסיפור הבא

לסיפור הקודם