לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1261

עמי ארצות והדיוטות

"הגביר" המפורסם נבחר לפרנס-הקהילה וציווה, שיביאו לו רשימה של כל המוסדות והחברות שבקהילה. הביאו לו. קרא ומצא: "חברה שׂפה ברוּרה", ולא ידע מה טיבה של זו. נמלך ושאל את הרב. החמיר הרב פניו ופלט:

אפיקורסים!

לא הסתפק "הגביר" בתשובה הקצרה של הרב והלך לאסיפה של החברה. נכנס וראה: בחורים ובתולות, הללו יושבים והללו עומדים, הללו מדברים בנחת והללו מתווכחים בהתלהבות. תחילה לא הבין: מה לשון בפיהם של אלו? אחר-כך הבין. מיד

רק את הדלת ברוב כעס וקרא:

צדק הרב: אפיקורסים! אומרים מחזור בגילוי-ראש...

[נוסח אחר: ... תחילה לא הבין: מה לשון בפיהם של אלו? אחר-כך הבין. עמד ותהה:

למה אמר הרב אפיקורסים? אדרבה... אני מתקשה אפילו במחזור גופו, ואילו הם אומרים בעל-פה...

נוסח שלישי: ... עמד "הגביר" ותהה:

זו לי פעם ראשונה אני רואה אומרים מחזור בלי טלית...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם