לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1258

עמי ארצות והדיוטות

שלום וגימפל שותפים. גימפל – בר-אוּריין, שלום – עם-הארץ.

יום מימים נסע גימפל ליריד. בא לשׁם וכתב לשלום שוּתפוֹ על עסקיו ביריד וסיים על דרך המליצה:

"ואתה שלום וביתך שלום, וה' יברך את עמו ישראל בשלום".

קרא שלום את המכתב והחזיר מכתב לגימפל, וסיים גם הוא:

"ואתה גימפל וביתך גימפל, וה' יברך את עמו ישראל בגימפל"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם