לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1255

עמי ארצות והדיוטות

ההוא שׁקרע כל מקום בספרים את השם "המן". אמרו לו: תינח המן הרשע, כך נאה לו, שימח שמו. אבל מה חטא חטאו המלים הקדושות שכנגדו בעמוד השני?

החזיר הקרען:

כבר אמרו חכמים: "אוי לרשע, אוי לשכנו"...[38]

[38] נגעים יב, ו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם