לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1252

עמי ארצות והדיוטות

פעם אחת נתעלמה הלכה מחבורה של סייסים:

אימתי חל היריד הגדול של יארמלינץ?

הוציא אחד מן החבורה "לוּח" מכיסו, דיפדף ומצא:

ביום פלוני!

קם הזקן שבחבורה ואמר:

רבותי, בואו ונחזיק טובה למשה רבינו, עליו השלום, שטרח ונתן לנו את הלוּחוּת...

[נוסח אחר:

סייסים דקוּ וּמצאוּ ב"לוּח", שיום-שמש יהיה היריד הגדול של יארמלינץ, ושמחו שמחה גדולה:

ביום-שמש ירבה העם לבוא, ועתידים המקחים להיות חריפים.

לסוף ירדו כל אותו היום גשמים, והיריד לא הצליח. קרע סייס אחד את ה"לוח" בחמתו ואמר:

יפה עשה משה ששיבר את הלוּחוּת: שקרנים הם...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם