לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1248

עמי ארצות והדיוטות

מוכסן נכנס אצל כורך וגמרא חרוּכה בידו. אמר לו הכורך:

מה בקשתך?

החזיר לו המוכסן:

דליקה נפלה בביתי וּפגעה האש גם בגמרא גדולה זו. רצוני, שתעשה לי הימנה "סליחה" קטנה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם