לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1230

עמי ארצות והדיוטות

מוכסן ישב ודן לפני אשתו:

הרבה גויים באים לביתנו כל יום, ומעולם לא ביקש איש מהם "מזרח", ואילו יהודי, כיון שהוא נכנס לבית, מיד הוא שואל: "מזרח"? ... רוצה הייתי לדעת, מה טיבה של סחורה זו.

אמרה לו אשתו:

דומה, שסחורה יהודית היא זו. עצתּי, שתשאל את הרב.

נשמע הבעל לעצתהּ, הלך לעיר, נכנס אצל הרב ושאל:

רבי, היכן קונים "מזרח"?

השיב לו הרב:

מקום שקונים ציצית, תפילין ומזוזות קונים גם "מזרח".

הלך המוכסן לשׁם, קנה "מזרח" ותלה אותו על הקיר, למען ידעוּ הכל, שכבר יש לו גם סחורה זו. ומכאן ואילך חדלו יהודים לשאול על "מזרח". כעס המוכסן ואמר לאשתו:

יפה היה אמור אבא, עליו השלום: "אל יהא לך עסק בסחורה יהודית"... עד שלא היה לנו "מזרח", היה שואל עליו כל יהודי, שנכנס לבית; עכשיו, שיש לנו "מזרח", אין שום יהודי שואל עליו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם