לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1228

עמי ארצות והדיוטות

עמי-הארצות כעסו על הלמדנים, המזלזלים בכובדם, עמדו ובנו להם בית-כנסת מיוחד. וגזירה גזרו:

למדן לא יבוא בקהל לנו!

בשבת פרשה קורח חנכו את בית-הכנסת, וכשעלה הכוהן ראשון לתורה נרתע לאחוריו:

רבותי! ספר-תורה פסול נתנו לנו הלמדנים. קורח כתוב בו בקו"ף וחי"ת, ואלו מפי ההגדה של פסח מקובלני, שכותבים אותו בשתי כ"פין (–"כורך").

מיד עלה הגבאי לבימה, עיין בספר-תורה ואמר לכוהן: הדין עמך: ספר-תורה פסול הוא זה. אלא הואיל ולמדן אתה – היכּבד וצא...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם