לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1225

עמי ארצות והדיוטות

מוכסן קמצן סירב ולא נשתתף עם חבריו המוכסנים של הסביבה בארבעה מינים לסוּכוֹת. ביום ראשון של חג יצאה "שׁיקצה" להביא את האתרוג והלולב מכפר לכפר, וציווּ עליה המוכסנים, שתפסח על חברם הקמצן ולא תיכּנס אצלו.

מה עשה?

השכים ועמד על אם הדרך. וכשראה "השיקצה" באה והאתרוג והלולב בידה, מיד תפס אותה והגביהה למעלה, ניענע וּבירך "על נטילת לולב", חזר והפכה, ניענע וּבירך "שהחיינו", העמידה על הקרקע והלך לו.

נכנס לביתו ואמר לאשתו:

עתה ידעתי, כמה קשה מצות אתרוג לישראל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם