לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1224

עמי ארצות והדיוטות

בשבת הראשונה אחרי פסח, כשהכריס הקורא "יעמוד פלוני בן-פלוני מפטיר", טפח עם-הארץ על העמוד שלפניו וקרא: "אין מפטירין אחר הפסח...!"[31]

[31] השווה הגדה של פסח (משנה פסחים, י, ו): "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם