לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1215

עמי ארצות והדיוטות

אמרו לה לאשה "למדנית":

כל יום את אומרת בברכת-השחר: "תורה ציווה לנו משׁה מוֹרשׁה", ואין אתּ משמיעה לאוזנייך מה שפיך דובר. כלום רשע, חלילה, היהמשה?

השיבה "הלמדנית":

פשיטא, רשע היה. קל וחומר מהמן: מה המן, שלא הביא על הנשים צרות ויסוּרים אלא ליום אחד בשנה, רשע היה, – משה, שהביא על הנשים צרות ויסורים מפורים ועד אחרי פסח, לא כל-שכן שרשע היה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם