לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1212

עמי ארצות והדיוטות

ערב יום כיפור אמר בּסרבּי לחברו:

חבל, שרבי חיים הליטאי מת. בזכותו נפטרתי אשתקד מן התענית. יחדיו סעדנו בין שחרית למוסף.

ליגלג עליו חברו:

היכי תמצי, שרבי חיים, עליו השלום, אכל והאכיל גם אחרים ביום-כיפור?

השיב הראשון:

חייך, שכך היה מעשה. ליטאי זה בקי גדול היה ב"לוח", בדק ומצא שבליטא כבר עמדו אותו יום במוצאי יום-כיפור...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם