לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1208

עמי ארצות והדיוטות

ערב ראש-השנה בא כפרי לעיר, כדי להתפלל בציבור. למחר ,כשהגיעו ל"כורעים", כרע הכפרי ונפל על פניו לצד מערב.

טפחו לו הסמוכים אליו ולחשו לו:

רבי יהודי, איפכא!

מיד קפץ הכפרי – ונתהפך על גבוֹ וּבטנוֹ למעלה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם