לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1201

עמי ארצות והדיוטות

עם-הארץ ביקש לצאת ידי כל הנוסחאות ואמר בשמונה-עשרה: "וחוֹננו מאתך דעה, בינה והשכל – חכמה בינה ודעת". "והעלה רפואה שלימה לכל מכותינו – ארוכה ומרפא לכל תחלואנוּ ולכל מכאובינו ולכל מכותיהו".[26] שמע ליצן אחד תפילתו ואמר לו:

חביבי, עליך אמר קרא:"ויוסיף דעת יוסיף מכאוב..."[27]

[26] נוסח ראשון – נוסח אשכנז, נוסח שני – נוסח ספרד.

[27] קוהלת א, יח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם