לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1199

עמי ארצות והדיוטות

ראו למוכסן עם-הארץ, שהוא עומד ב"פטר-רחם" ועדיין לא הניח תפילין ונושק אותן. אמרו לו:

טעות היא בידך. את התפילין נושקים ב"וקשרתם", ואחר-כך מברכים עליהן ומניחים אותן.

החזיר המוכסן:

אני אדם פשוט ואיני משׁנה ממנהג אבותי. מה אבא, עליו השלום, נשק כל ימיו ב"פטר רחם", אף אני תמיד ב"פטר רחם..."

לסיפור הבא

לסיפור הקודם