לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1197

עמי ארצות והדיוטות

עם-הארץ נתעשר וקנה לו מקום בכותל-מזרח, סמוך למקומו של הרב. בליל-שבת, כשעלה ראשונה למקומו החדש, ביקש אמתלה להיכנס עם הרב בדברים, ולא מצא. למחר בבוקר ביקש שוב אמתלה לכך, ושוב לא מצא. לסוף, במנחה, מצא. פנה אל הרב ושאל:

רבי, ב"צדקתך" אנו אומרים "אדם ובהמה תושיע ה'",[25] – מה מקומה של בהמה אצל אדם?

החזיר לו הרב:

אני איני יודע. שמא תטרח ותשאל את הגבאים...?

[25] תהלים לו, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם