לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1192

עמי ארצות והדיוטות

עם הארץ גסס. נסתכל בו בנו וראה, שפתאום צהבוּ פניו.

גחן אליו ואמר לו:

אבא, מה הנאה יש לך?

התחזק הגוסס והשיב:

כל ימי נקרה קושיה חמורה במוֹחי. בקיץ, כשהימים ארוכים, תיקן "הסידור" לאמר: "היום קצר והמלאכה מרובה"[23], ודווקא בחורף כשהימים קצרים, תיקן לאמר: "זה היום (–הים) גדול..."[24] שאלתי את הרב ואת המגיד ואת כל הלומדים שבעיר, ולא ידעו לתרץ.

עכשיו אני הולך לשׁם ואשאל את "הסידור" עצמו ...

[23] אבות ב, טו.

[24] "ברכי נפשי", תהלים קד, כח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם