לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1191

עמי ארצות והדיוטות

שאלה שאל עם-הארץ "למדן" את חברו:

בחומש נאמר: "בּרע מלך סדום"[21], משמע, שמלך סדום "בּרע" היה שמו, ואילו ב"סידור" נאמר: "עתיק מלך (=מלח) סדומית"[22] הרי שמלך סדום היה שמו "עתיק" ולא "בּרע"?

השיב לו חברו:

לכך הטיל "הסידור" נקודה אחרי "עתיק", להודיע לעמי-הארצות כמותך, שכאן צריך להפסיק ולקרוא: "חמר חיוורין עתיק, מלך (–מלח) סדומית רבע".

חזר ושאל הראשון:

תירצת "עתיק" ולא תירצת "רבע": משמע ש"רבע" היה שמו של מלך סדום, ואילו בחומש נאמר: "ברע מלך סדום".

נסתתמו תירוציו של השני. עמדו והלכו שניהם לחבר שלישי, "למדן מוּפלג". ליגלג עליהם הלה:

עמי-הארצות אין להם מוֹח להבין דבר מאליהם. בואו ואסביר לכם. "ברע" ו"רבע" היינו הך. אלא מה, "ברע" הבית קודמת ו"רבע" הריש קודמת? הרי זה פשוט בתכלית הפשטות. מתחילה היה שמו של מלך סדום "ברע", וכשהיא נהפכה נהפך גם המלך עמהּ ונעשה שמו – "רבע..."

[21] בראשית, יד, ב.

[22] עיין "פיטום הקטורת".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם