לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1189

עמי ארצות והדיוטות

אמר עם-הארץ "למדן" לחברו:

בוא וראה, כמה גדול כוחו של דיקדוק! "שמע" פירוּשוֹ – פתח אוזנך והקשיבה; "שמעני" פירושו – פתח אוזנך והקשיבה אלי; וכיוון שאתה אומר "ישמעאל", מיד נעשה פירושו – גוי עם מצנפת אדומה ומכנסים רחבים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם