לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1186

עמי ארצות והדיוטות

שאלו לעם-הארץ "למדן":

שמא אתה יודע פירושו של הנוטריקון ק"ק?

השיב הוא:

ודאי אני יודע. פירושו "קצת קשה".

אמרו לו:

זו מנין לך? שמא פירושו "קשה קצת"?

ליגלג הוא:

זו שאלה של עמי-הארצות. אילמלי כך, היתה הקו"ף השנייה כתובה תחילה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם