לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1183

עמי ארצות והדיוטות

שני עמי-הארצות "למדנים" התווכחו. זה אמר:

פורים דינו כ"בבט"ח"[17] וגומרים בו את ה"הלל".

וזה אמר:

לא כי, פורים דינו כראש-חודש, ואין גומרים בו את ה"הלל".

היה שם "למדן" שלישי, ליגלג עליהם ואמר:

בּוּרים אתם שניכם! אפילו דבר פשוט כזה אי אתם יודעים. פורים שחל להיות בראש-חודש, דינו כראש-חודש, ואין גומרים בו את ה"הלל"; פורים שחל להיות בחנוכה, דינו כחנוכה, וגומרים בו את ה"הלל"...

(עיין להלן סימן 1222 בדיחה זו בצורה אחרת).

[17] "בבט"ח – סימן לימים שגומרים בהם את ההלל בתפוצות הגולה: ב' ימים ראשונים של פסח, ב' ימים ראשונים של שבועות, ט' ימים של סוכות, ח' ימים של חנוכה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם