לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1180

עמי ארצות והדיוטות

מדרשות של עמי-הארצות "למדנים":

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון[15]" – ה' יתן לכם לחם, אבל אתם חייבים לחרוש...

[15] שמות יד, יה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם