לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1172

עמי ארצות והדיוטות

משה יוֹג נכנס לביבר של חיות. כשהגיע לכלובו של הארי עמד וּבירך:

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו – על האריות..."[4]

[4] השווה ברכת חתנים "אשר קדשנו במצוותיו וקדשנו על העריות" (בעי"ן).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם