לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1157

טפשים, שוטים ומשוגעים

שאלו לחכם:

לדברי רבי אליעזר, ש"שערי דמעות לא ננעלו"[26], למה התקינוּם?

שערים שאינם ננעלים, מה צורך יש בהם?

השיב החכם:

אף שערי דמעות יש בהם צוֹרך כיון שבא שוטה ומוריד דמעות, מיד הם ננעלים...

[26] בבא מציעא נ"ט, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם