לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

115

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

בחבורה של סוחרים נשאלה שאלה:

למה נקראו ליתרו שבעה שמות?‏ [5]

הסביר אחד מן החבורה:

קיימא לן: אדם מן הישוב, כיוון שהוא משיא בת, מיד הוא משמט ומשנה שמו. והואיל ויתרו שבע בנות היו לו‏ [6] הוצרך לשנות שמו שבע פעמים.

[5]"יתרו שבע שמות נקראו לו", מכילתא, וישמע יתרו.

[6] שמות ב, טז; ועי' ילקוט שמות רמז קסט.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם