לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

11

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

סוחר ישב לפני הרב שבעירו ובסודי-סודות גילה לו נגעי-לבבו:

- השנה נעשו עסקיו רעים מאד והפסדו מרובה.

כמה הפסדת? – שאל הרב.

- עשרת אלפים.

נאנח הרב:

- הון עצום!

נאנח אחריו גם הסוחר:

- רבי, וּבהון עצום זה גם אלפיים משלי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם