לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

109

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

גביר" שמט ולא שילם גם לטבח, שהיה מעמיד בשר לשולחנו. כמה פעמים תבע הטבח את ממונו, ו"הגביר" גם הבט לא הביט אליו. לסוף כעס הטבח והתחיל צועק:

כלום ממוני שלי חספא בעלמא הוא? תשובה אני דורש... לכל-הפחות, מקרא קצר שבשיר-השירים...

לגלג עליו "הגביר":

טיפש! תשובה יפה זו אני שומר בשביל גדולים ממך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם