לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1086

טפשים, שוטים ומשוגעים

אמרו עליהם על הדרוּיים שטיפשים הם, על הקרסלביים[11] שכלבים הם, ועל הדינאבורגיים[12] שגנבים הם.

ולמה ניתנה קרסלבה בין דרויה לדינאבורג?

משום שחשש הקדוש ברוך הוא, שמא יבואו גנבי-דינאבורג ויגנבו טיפשי-דרויה, לפיכך הטיל קרסלבה ביניהם, שיהיו הכלבים שומרים את הטיפשים.

[11] "קרסלבה" – עיירה בין דרויה לדינאבורג; לשעבר – פלך וויטבסק, עכשיו – לטבייה.

[12] דינאבורג (= דווינסק, דאוגובפילס) – סמוכה לקרסלבה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם