לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1065

טפשים, שוטים ומשוגעים

מלווה בריבית היה רבי ליבּקי, וכל ימיו נהג לכתוב את השטר שתי פעמים: פעם אחת מצד של הגיליון, ופעם שנייה מצד שני של הגיליון. אמרו לו:

רבי ליבּקי, למה אתה טורח טירחה של חינם וכותב את השטר שתי פעמים?

החזיר רבי-ליבקי:

"אשרי אדם מפחד תמיד", אמר שלמה המלך[5]. שמא יאבד לי השטר שמצד זה!...

[5] משלי כ"ח, י"ד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם