לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1021

תמימים וערמומים

עשיר מופלג בא לעיירה קטנה ונכנס לביתו של מלמד להסתכל בחינוכם של ילדי-ישראל. ראה את דלותו של המלמד, הוציא ארנק מכיסו, ואמר לו:

אם תדע להחזיר תשובה לשאלה שאשאל אותך – לך תהיה מחצית הממון שבארנק.

הסכים המלמד. שאלו לו העשיר:

שמא אתה יודע, מה היה שם אמו של אברהם אבינו?

צהבו פניו של המלמד והשיב מיד:

אמתלאי בת כרנבו היה שמה. גמרא מפורשת היא. [1]

פתח העשיר את הארנק, הניח חמישים רובל על השולחן ואמר למלמד:

הרי שלך לפניך.

וכשעמד לצאת, אמר לו המלמד:

אף אני אשאל אותך שאלה; אם תדע להחזיר תשובה – לך יהיו החמישים שזכיתי, ואם לאו – לי יהיו גם החמישים שבארנק.

הסכים העשיר, שאל לו המלמד:

שמא אתה יודע, מה היה שם אמי שלי?...

בבא בתרא צא, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם