לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1016

תמימים וערמומים

בימי מלחמת-העולם בא חשוב אחד לרב שבעירו והסיח צערו לפניו:

שלשום, כשנכנסו גייסותיהם של הגרמנים לעיר, קרה אסון לבתו הבתולה...

נשתתף הרב בצערו ורשם בפנקס הקהילה לזיכרון:

"פלונית בת פלוני אנוסה היא."

עברו כשלושה חודשים ו"האנוסה" ילדה בן. שלח הרב אחרי אותו חשוב ואמר לו:

כלום נשתנו על בתך סדרי-בראשית, שילדה לשלושה חדשים?

לבשו פניו של החשוב תמימות גדולה, והוא שאל:

רבי, על הטכניקה של הגרמנים אתה מקשה?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם