לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1011

תמימים וערמומים

רווק זקן היה בעיר, והיו הכל תמהים עליו, שהוא שרוי בלי אשה. פעם אחת אמר לו הרב:

לאו אורח ארעא הוא... "לא תוֹהו בראה, לשבת יצרה"...

התנצל הרווק:

רבי, אני איני מסוגל להוליד. ממשפחה של עקרים אני. גם אבא, עליו השלום, עקר היה...

צחק הרב:

היכי תמצי? הרי אתה בעולם.

השיב הרווק:

מכאן אין ראיה. אב חורג היה לי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם