מגיבורי ישראל

 

‏‏2748

יהודי וגוי היתה להם מלחמת-שניים בנוסח אמריקה: מי שייפול עליו הגורל, יכּנס יחידי לחדר, יירה בראשו וייהרג.

נפל הגורל על היהודי, ומיד נכנס לחדר וירה. נכנסו העדים להוציא את ההרוג לקבורה, ומצאו: – הוא יושב ומעשן סיגרה.

רגנו העדים ואמרו לו: "כך אדם עושה את המוטל עליו?"

החזיר להם הירוּי: "מה פשעי ומה חטאתי, כי יריתי והחטאתי?..."

 

מספר סידורי: 2748

עמוד:

הערות: