מגיבורי ישראל

 

‏‏2747

ההוא שהלך יחידי ביער ומקלו עמו. פתאום זינק אליו זאב. נבהל ההלך והרים את המקל כנגד הזאב. אותה שעה נזדמן לשם צייד, ירה בזאב והמיתו. תלה ההלך עיניו לשמים ואמר: "השגחת הבורא! זה שלוש שנים מקלי בידי ולא ידעתי, שניתן לו כוח לירות..."

 

מספר סידורי: 2747

עמוד:

הערות: