מגיבורי ישראל

 

‏‏2746

בחורים של חבורה להגנה באו לזקן אחד ואמרו לו: "שמענו עליך, ש"ברונינג" לך. תנה-נא אותו לנו. פרעות מתרגשות לבוא, ויש לנו צורך בנשק."

סירב הזקן ואמר: "אף אני יש לי צורך בנשק, שמא יתנפלו הפורעים על ביתי."

התרו בו הבחורים ואמרו לו: "הבולשת בודקת כל הבתים בעיר, ואשר ימצא אתו נשק, ענוש ייענש."

החזיר הזקן: "יהי כן אלהים עמהם כאשר ימצאו את ה"ברונינג" שלי. קברתיו בקרקע, ושום ברייה שבעולם לא תמצא אותו..."

 

מספר סידורי: 2746

עמוד:

הערות: