מגיבורי ישראל

 

‏‏2745

הקיסר בא אל המחנה. ניגש לחייל גוי, שעמד ראשון בשורה, ושאל: "למה אתה עובד בצבא?"

השיב הגוי: "את מלכי אני אוהב, הוד-מלכות."

ניגש הקיסר לחייל שני, אף הוא גוי, ושאל: "אתה למה עובד בצבא?"

השיב השני: "את מולדתי אני אוהב, הוד-מלכות."

ניגש לחייל שלישי, יהודי, ושאל: "ואתה למה עובד בצבא?"

השיב היהודי: "הוד-מלכות, עלי הלשינו..."

 

מספר סידורי: 2745

עמוד:

הערות: