מגיבורי ישראל

 

‏‏2744

ניקולאי קיסר הלך בכבודו ובעצמו לחזק לב צבאותיו במלחמה. ניגש לחייל ראשון בשורה ושאל: "אם יצווה עליך ראש-גדודך לירות בי, – התירה?"

"אירה, הוד מלכות." ענה החייל.

"ואתה תירה?" שאל לשני.

"אירה, הוד מלכות." השיב גם השני.

"ואתה תירה?" שאל לחייל יהודי, שעמד שלישי בשורה.

"לא אירה, הוד מלכות." השיב הלה.

 נהנה הקיסר לשמוע את התשובה ושאל: "מדוע לא תירה?"

החזיר לו היהודי: "תַּפָּף אני, הוד מלכות..."

[נוסח אחר: ...נהנה הקיסר לשמוע את התשובה ושאל: "מדוע לא תירה?"

החזיר היהודי: "כדורים אין, הוד מלכות..."]

 

מספר סידורי: 2744

עמוד:

הערות: