מגיבורי ישראל

 

‏‏2741

חייל יהודי עשה גבורות בחזית ושאל לו המפקד: "במה נפשך, בצלב גיאורגי או במאה רובל?"

 החזיר לו היהודי שאלה במקום תשובה: "בכמה עולה למלכות צלב גיאורגי?"

השיב המפקד: "ברובל אחד."

נענה היהודי ואמר: "אם כן, יצווה נא כבוד מעלתו ליתן לי – תשעים ותשעה רובלים וצלב אחד..."

 

מספר סידורי: 2741

עמוד:

הערות: