מגיבורי ישראל

 

‏‏2737

מעשה וציווה קורופאטקין [קורופאטקין – המצביא הראשי של הרוסים במלחמתם עם היאפונים (יפנים), ומומחה היה לניסה (מנוסה).] על לגיונותיו לנוס. ודרכו של "פוניה" ["פוניה" – שם לווי לרוסים; סירוס של "ואניה" ו"ואניה" – שם הקטנה של "איבן"]: כשמצווים עליו לנוס, אין הוא מסרב.

נסו חילותיו של קורופאטקין, וחילותיו של קוּרוֹקי [המצביא של היאפונים] רודפים אחריהם. לסוף עייפו היאפונים לרדוף וישבו לנוח.

ראו הרוסים, שאין רודף, וישבו גם הם לנוח. נסתכל אופיצר רוסי בחייליו וראה: כוּלם לבושים שריונותיהם על חזיהם כהלכה, חוץ מחייל אחד יהודי, ששריונו לבוש לו על גבו. תמה האופיצר ואמר לו: "מה ראית ללבוש שריונך על גבך?"

החזיר היהודי: "כבוד מעלתך, לא משל קורופאטקין אנו כולנו? מראש ידעתי, שעתידים אנו לנוס..."

 

מספר סידורי: 2737

עמוד:

הערות: