מגיבורי ישראל

 

‏‏2736

שני חברים חיילים ישבו בחפירה אחת ודנו: כיצד להיפטר ממקום-סכנה זה?

אחד אמר: "בוא ונלך אל הרופא ונתחלה, שמא ישלחנו לבית-החולים?"

השני היסס: "לא יאמין לנו, ויטיל עלינו עונש."

קם הראשון והלך יחידי לרופא, והלה שלח אותו לבית-החולים.

למחר בא מי-שהוא לבקר את "החולה" ושאל לו על חברו. החזיר "החולה": "אין כמותו פחדן. אפילו פחד הרופא עליו – והרי הוא יושב בחפירה..."

 

מספר סידורי: 2736

עמוד:

הערות: