מגיבורי ישראל

 

‏‏2733

חיילים גרמנים הקיפו גונדה רוסית ושבו את כולה. בדק האופיצר הגרמני את השבויים אחד-אחד, ומצא גם שבוי יהודי. אמר לו האופיצר: "אתה פטור; הרשות בידך לשוב למקומך."

החזיר לו היהודי: "דינא דמלכותא דינא: נשביתי – שִׁבְיִי שֶׁבִי..."

 

מספר סידורי: 2733

עמוד:

הערות: