מגיבורי ישראל

 

‏‏2731

מפקדה של גונדה ביקש לנסות את החיילים ערב קרב, אם אמיץ לבם דיים. סידר את הגונדה במקום המזומן לכך, ופתאום ניתכו יריות מאחוריה. מיד קפצו כל החיילים וברחו.

חייל אחד יהודי נשאר עומד במקומו ולא ברח. טפח לו המפקד בשכמו ואמר לו: "מה מתנה אתה מבקש לקבל מאתי בשכר אומץ-לבך?"

החזיר היהודי: "כבוד מעלתך, רוצה הייתי לקבל – מכנסיים אחרים..."

 

מספר סידורי: 2731

עמוד:

הערות: