מגיבורי ישראל

 

‏‏2730

אופיצר הכין את חייליו לקראת הקרב של מחר: "חזקו ידיכם ואמצו לבבכם! הרגע הגדול בא. מחר יֵראה איש-איש מכם את פני אויבו, הבא עליו להורגו..."

נענה חייל יהודי מתוך השורה ואמר: "יגדל נא חסדך, כבוד מעלתך, ותאמר לי, מי האיש, שיבוא עלי להורגני. שמא אשלים עמו בּן לילה..."

 

מספר סידורי: 2730

עמוד:

הערות: