מגיבורי ישראל

 

‏‏2729

נשלחה גונדה של חיילים יהודים לכבוש כפר. לאחר שעה מועטת שבו כולם. יצא אליהם המפקד ושאל: "למה שבתם?"

החזיר ראש הגונדה: "אדוני המפקד, שם יער עבות, וממנו סכנה צפויה. ילכו נא שני ג'נדרמים עמנו; אין אנו אלא בשר ודם..."

 

מספר סידורי: 2729

עמוד:

הערות: