מגיבורי ישראל

 

‏‏2728

נשלחה גונדה של חיילים יהודים לתור את הדרך לפני המחנה. לאחר שעה שבה והודיעה: "ארטילריה תוכל לעבור, פרשים יוכלו אף הם לעבור, חיל-רגלים לא יוכל לעבור."

תמה המפקד: "מאי-שנא אלו ומאי-שנא אלו?"

החזיר ראש הגונדה: "כלב שחור מתהלך שם... גדול כעגל..."

 

מספר סידורי: 2728

עמוד:

הערות: