מגיבורי ישראל

 

‏‏2725

ההוא שראה אופיצר נופל מסוסו ומטיח בקרקע. אמר לו לאופיצר: "אותי לא היה קורה דבר זה."

תמה הלה ואמר לו: "יהודי, שמא אתה מומחה כל-כך לרכיבה?"

החזיר לו היהודי: "חלילה, אלא שלא הייתי עולה על הסוס מלכתחילה..."

 

מספר סידורי: 2725

עמוד:

הערות: