מגיבורי ישראל

 

‏‏2721

קַפְּרָל עמד על המשמר בלילה. ראה, ששינה חוטפתו ואין בכוחו לנצחה, קרא לחייל יהודי ואמר לו: "עמוד פה, וכשתראה הליטננט בא, תעירני מיד."

אמר והתפרקד בּפינה. לא נח לבו בו, וכמה פעמים קפץ מתוך תנומה ושאל: "הליטננט בא?"

החזיר היהודי מדי פעם בפעם: "לא, לא בא."

לסוף בא הליטננט. לחש לו היהודי: "חוששני, כבוד מעלתך, שתקבל מאת הקפּרל שכרך משולם. כמה פעמים כבר שאל עליך..."

 

מספר סידורי: 2721

עמוד:

הערות: